Překlady, tlumočení a korektura - angličtina, němčina, francouzština a španělština Benešov

O nás

Překlady, tlumočení, korektury - angličtina, němčina, francouzština a španělština

Vítáme Vás na našich webových stránkách. Jsme tým profesionálních tlumočníků a překladatelů, který funguje již od roku 2001.

Profesionalita:
Všichni naši členové a spolupracovníci mají vysokoškolské překladatelské či jazykové vzdělání. Svou kvalifikaci většinou získali na Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který se specializuje na přípravu profesionálních tlumočníků a překladatelů.
Tam také někteří z našich spolupracovníků působí nebo působili jako učitelé.

Většina z nás si své vzdělání rozšířila při studijních pobytech na zahraničních školách a mnozí složili náročné zkoušky stanovené Evropskou unií a získali akreditaci pro tlumočení nebo překlady v institucích EU.
Mezi našimi spolupracovníky jsou i nositelé několika překladatelských ocenění.
Dodržujeme profesní etický kodex, jehož samozřejmostí je povinnost mlčenlivosti a závazek odvádět kvalitní práci.

Kvalita:
Kvalita je pro nás na prvním místě, a proto se můžete spolehnout, že se Vaší zakázce budeme věnovat s profesionální péčí a dodržíme dohodnuté podmínky a termíny.
U každého překladu provádíme důkladnou korekturu celého textu. Tato korektura je v ceně.
Podle terminologické náročnosti a potřebných zkušeností sestavujeme pro každou zakázku odpovídající tým a zajišťujeme koordinovanou komunikaci s klienty.

Více informací o našich službách se dozvíte na www.babylonia.cz
 
Překlady a tlumočení

Překlady:
• Angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština a další jazyky.
• Překládáme publicistické články, studie, školicí materiály, grantové a jiné projekty, zprávy, návody, brožury, smlouvy, dohody, výroční zprávy, tiskové zprávy, obchodní korespondenci, interní dokumenty, finanční výkazy, pozvánky, výběrová řízení, prospekty, audiovizuální materiály, texty pro webové stránky a mnohé další.
Na překladech do cizího jazyka spolupracují rodilí mluvčí.
• V ceně důkladná korektura celého překladu.
Soudní překlady (ověřené překlady s razítkem).

Tlumočení:
• Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, ruština a další jazyky.
Tlumočení mezi dvěma cizími jazyky v kombinaci s angličtinou.
• Tlumočíme konference, kongresy, zasedání, školení, semináře, přednášky a prezentace, tiskové konference, obchodní a jiná jednání, rozhovory, filmy.
Zajišťujeme tlumočnickou techniku.

Druhy tlumočení:
Konsekutivní tlumočení, simultánní tlumočení, simultánní tlumočení s šeptákovým zařízením, šušotáž, doprovodné tlumočení.


Korektury:
U překladů důkladná korektura celého textu v ceně.
Korektury cizojazyčných textů od rodilých mluvčí.
Předtisková korektura u textů určených k publikaci
.

Kontaktní informace


Překlady, tlumočení - angličtina, němčina, francouzština a španělština
Mgr. Kateřina Výborná

Adresa:
Na Špičníku 411, 257 26 Divišov
okres Benešov

Mobil:
+420 603 158 615

E-mail:
info@babylonia.cz

Web:
 www.babylonia.cz


IČO: 6738 2738
DIČ: CZ7552067787

Napsat zprávu